ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zmiany w ustawach - leki dla pacjentów powyżej 75 r.ż., zamienniki - cd
2016-05-15

W załączniku:
fragmenty
ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz. 652.

Wybrane fragmenty mówią o lekach dla pacjentów powyżej 75 r.ż,
wykazie leków - będą obwieszczenia,
kto może je przepisywać - lekarze poz, pielęgniarki poz,
a także o wydawaniu zamienników.
(JB)


  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.