ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Poradnik HACCP !
2016-06-16

Szanowni Państwo,
Informujemy, że BOIA zakupiła poradnik wdrożenia systemu HCCP
oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek.
Poradnik w wersji papierowej zostanie udostępniony każdemu kierownikowi apteki, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o nierozpowszechnianiu jego treści.
Warunkiem otrzymania w/w poradnika jest brak zaległości składek członkowskich.
(BW)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.