ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


URPL - zmiana nazwy Apra na Apra-Swift
2016-07-21

W załącznikach:
decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
wprowadzająca zmianę w zapisie nazwy leku Apra na Apra-Swift.
Szczegóły w załączniku
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.