ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - informacje dotyczące realizacji recept
2016-07-21

W załączniku:
pismo Ministra Zdrowia dotyczące praktycznych aspektów realizacji recept.

W piśmie są informacje dotyczące m.in.
- wydawania leków o różnych wielkościach opakowań,
- recept na leki zawierające w składzie paracetamol z kodeiną,
- odpowiedników dla osób powyżej 75 roku życia,
- różnych nieścisłości na receptach,
- wydawania leków związanych z wiekiem lub płcią pacjenta,
- wydawania leków o określonej trwałości,
- recept dla IB
i inne.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.