ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2016-08-02

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska informuje o możliwości dobrowolnego dołączenia aptek do udziału w pilotażu dotyczącym Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Warunkami technicznymi jakie należy spełnić aby wziąć udział w pilotażu ZSMOPL jest posiadanie :
- dostępu do internetu
- adres e-mail
- oraz korzystanie z przegladarki FireFox lub Chrome w najnowszej wersji.

Apteki, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu proszone są o zgłaszanie się do biura BOIA do dnia 04 sierpnia 2016.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.