ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - komunikaty w sprawie recept dla osób powyżej 75 r.ż.
2016-08-28

Komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu."
(...)
Lekarze, którzy nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:
1.lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
(...)
Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem S.(...)"

Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae).
Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie."
(JB)


  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.