ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Syresp - zmiana kategorii odpłatności z "Rp" na "OTC"
2016-09-13

Zmiana weszła w życie 05.09.2016r.
Szczegóły w załączniku.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.