ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o izbach aptekarskich - tekst jednolity
2016-09-20

19 września 2016r
w Dzienniku Ustaw poz. 1496
opublikowano
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.

w/w Dziennik Ustaw dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.