ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1535
zawierający
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.