ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o refundacji leków - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1536
zawierający
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.