ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Maxigra Go - zmiana kategorii dostępnpści
2016-10-27

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności
produktu Maxigra Go z "Rp" na "OTC".
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.