ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - stosowanie Aqua pro inj. rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych w recepturze
2016-11-08

W załączniku:
odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych.

Fragment:

W odpowiedzi na pismo L.dz.P-551/2016 z dnia 6 października 2016 r. ← vide strona www NIA w sprawie stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych, uprzejmie informuję, że przepis § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1259) stanowi, że ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
W wykazie tym przewidziano lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione) rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

Zatem lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych może być traktowany jako surowiec farmaceutyczny przy sporządzaniu leków recepturowych.

Całość pisma w załączniku.(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.