ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie dotyczące kategorii dostępności
2016-11-09

W Dzienniku Ustaw z 27.10.2016r poz. 1769
ogłoszono Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie precyzuje, jakie właściwości produktów leczniczych decydują o zaliczeniu do kategorii dostępności Rpw, Rp lub OTC.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.