ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie o realizacji recept i wydawania leków z aptek podległych Ministrowi Sprawiedliwości
2016-12-06

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2016r poz.1960
ogłoszono rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie => dziennikustaw.gov.pl

"§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań,
2) sposób sporządzania leku recepturowego lub aptecznego,
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
4) wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji recept farmaceutycznych
i zapotrzebowań
– w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości."
.......
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.