ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity
2016-12-27

W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2016r poz.2142
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Tekst dostępny na stronie ISAP => isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.