ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ograniczenia w wydawaniu pseudoefedryny,kodeiny i dekstrometorfanu
2016-12-28

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016r poz.2189
opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017r.

Wyciąg z załącznika do rozporządzenia:

Maksymalna zawartość substancji we wszystkich występujących solach, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, jeżeli istnienie takich soli jest
możliwe w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot jednorazowej sprzedaży:

1 Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) 720 mg
2 Codeinum (kodeina) 240 mg
3 Dextromethorphanum (dekstrometorfan) 360 mg

Cały tekst rozporządzenia dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.