ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy kurs szkoleniowy
2017-01-27

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Kurs - komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”
Szkolenie zawiera materiały prezentujące zagadnienia:
Prawidłowa komunikacja – słuchanie i budowanie wypowiedzi,
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Narzędzia ułatwiające przekaz – algorytmy i standardowe procedury postępowania
Podstawowe założenia w zakresie przekazu naukowej informacji o leku
Ocena działalności informacyjnej – różne sposoby prowadzenia oceny
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 8 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
(ES)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.