ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o wyrobach medycznych - tekst jednolity
2017-02-14

W Dzienniku Ustaw z 3 lutego 2017r poz.211
opublikowano
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.
Tekst dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.