ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 10.03.2017r poz. 509
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporządzenie dotyczy obrotu hurtowego, w tym również dostaw do aptek.
M.in. - monitoring temperatury i wilgotności przechowywania, warunki przyjmowania zwrotów, np. takich, które wymagają szczególnych warunków temperaturowych.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.