ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozp.MZ w sprawie informacji gromadzonych przez apteki(...)
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 15.03.2017r poz. 547
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.