ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zmiany w zakresie informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ c.d.
2017-06-06

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o którym mowa we wcześniejszym komunikacie,
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 maja 2017r poz.1058
i jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.