ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozp.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2017-06-06

W Dzienniku Ustaw z 31.05.2017r poz.1061
opublikowano
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Rozporządzenie jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
Rozporządzenie określa:
"1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
– stanowiące załącznik do rozporządzenia."
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.