ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Porozumienie między GIF i NIA w sprawie zezwoleń i kierowników
2017-08-03

Szanowni Państwo,
na stronie GIF pojawiła się informacja dotycząca zawartego porozumienia pomiędzy GIF a NIA.
"W dniu 21 lipca br. p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek".
W załączniku treść tego porozumienia
[ES]
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.