ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - nowelizacja
2017-09-12

W Dzienniku Ustaw z 31.07.2017r poz.1458
opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja dopuszcza "ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy", jako surowiec farmaceutyczny, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Leki recepturowe z w/w surowcem otrzymują kategorię dostępności "Rpw",
nie będzie mógł ich wypisywać lekarz weterynarii i nie będą podlegać refundacji.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szczegóły: Dziennik Ustaw na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl

(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.