ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przegląd ostatnich Dzienników Ustaw - c.d.
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 25.08.2017r poz.1589
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany włącznie z nowelizacją rozporządzenia
z Dz.U. poz.1360 z 2016r.

Dziennik Ustaw z 01.09.2017r poz.1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
=> isap.sejm.gov.pl/
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu to jest Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi. (wg ustawy o publicznej służbie krwi - Dz.U.poz.1371 z 2017r art.7)
(JB)


  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.