ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przegląd dzienników ustaw - ustawa refundacyjna
2017-10-29

Dziennik Ustaw z 05.10.2017r poz.1844
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
- tekst jednolity
uwzględnia nowelizacje z przed 15.09.2017r,
tekst dostępny => isap.sejm.gov.pl
Przypominamy co zawiera - m.in.:
- zasady ustalania cen, limitów,
- Art.6 - kategorie dostępności refundacyjnej,
- Art.37 - wykazy cen i leków refundowanych są korygowane co dwa miesiące,
- Art.41 - umowa na realizację recept,
- Art.44 - informowanie o zamiennikach i zasady ich wydawania,
- Art.45 - terminy przekazywania do NFZ zestawień refundacyjnych elektronicznie i w wersji papierowej - bez wersji papierowej zgodnej z zestawieniem elektronicznym nie ma refundacji,
- Art.47 - zasady kontroli przez NFZ,
- Art.49 - zakazy programów pomiędzy przedsiębiorcami, wpływających na obrót lekami.
(JB)


  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.