ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2017-11-12

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)
=> www.csioz.gov.pl

Podłączenie podmiotów raportujących do środowiska ZSMOPL
=> www.csioz.gov.pl (JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.