ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej
2017-11-13

Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Chodzi m.in.:
- o niezwłoczne zgłaszanie zmiany nazwiska, zmiany adresu, aby ewentualna korespondencja z Izby doszła na czas,
- informowanie Izby o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika, przejściu na emeryturę lub rentę, zaprzestaniu wykonywania pracy w aptece,
gdyż może to wpłynąć na zmianę wysokości składki członkowskiej, co może nastąpić dopiero po pisemnym zgłoszeniu złożonym przez zainteresowaną osobę.
Trzeba również pamiętać, że po wyrejestrowaniu się z jednej Izby, np po zmianie miejsca pracy, należy zarejestrować się w tej Izbie, na której teren się przeszło do pracy w aptece, ponieważ w aptece może pracować tylko farmaceuta będący członkiem Izby Aptekarskiej.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.