ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przegląd Dzienników Ustaw - Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 25.09.2017r poz.1778
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przypominamy, co zawiera:
- Art.15. - wysokość składek,
- Art.23. - odsetki od nieopłaconych w terminie składek,
- Art.24.4. - przedawnienie,
- Art.40.c - waloryzacja składek,
- Art.43.b - zmiana systemu opłacania składek od 01.01.2018r - każdy płatnik składek otrzyma od ZUS osobny nr rachunku składkowego,
- Art.47.1 - terminy opłacania składek i przesyłania deklaracji,
- od Art.51 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- od Art.68.1 - zakres działania ZUS,
- od Art.80 - obowiązki ubezpieczonych,
- od Art.88 - obowiązki płatników składek.
Ustawa jest dostępna => isap.sejm.gov.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.