ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przegląd Dzienników Ustaw - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 19.10.2017r poz.1938,
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Zawiera m.in.:
- Art.2. - osoby uprawnione do świadczeń,
- od Art.32 - zakres świadczeń opieki zdrowotnej,
- od Art.42a - świadczenia poza granicami kraju,
- od Art.43 - szczególne uprawnienia - ZHDK, seniorzy 75+, IW, IB,
- od Art.49 - dokumenty do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń,
- od Art.96 - Narodowy Fundusz Zdrowia,
- od Art.132 - umowy ze świadczeniodawcami.
Tekst ustawy dostępny => isap.sejm.gov.pl
(JB)





  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.