ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ o poprawkach i różnych charakterach pisma na recepcie
2018-01-24

Na stronie NIA jest opublikowane pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie doprecyzowania niektórych stwierdzeń dotyczących sposobu realizacji recept:
=> www.nia.org.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.