ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ o lekach, którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej
2018-02-05

Na stronie NIA opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia
w sprawie leków, którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej
=> www.nia.org.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.