ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Targi farmaceutyczne SIA, szkolenia z ZSMOPL, RODO, terapii chorób układu nerwowego -3.03.2018
2018-02-16

Szanowni Państwo,
Śląska Izba Aptekarska zaprasza na targi farmaceutyczne oraz szkolenia z tematyki ZSMOPL (Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi), RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz terapii niektórych chorób układu nerwowego - 3 marca 2018 r. (sobota) w Katowicach.
Za udział w szkoleniach można uzyskać 7 punktów edukacyjnych.
Szczegóły w sprawie targów dostępne na stronie:
=> www.katowice.oia.pl
[ES]

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.