ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - informacja o zmianach w wydawaniu środków pomocniczych
2018-04-10

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono informację dotyczącą interpretacji zmian w Rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które weszło w życie 3 marca.
=> www.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.