ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


NFZ o zgłaszaniu miejsca przechowywania recept
2018-05-20

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.
www2.nfz.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.