ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity
2018-05-31

W Dzienniku Ustaw z 29.05.2018r poz.1030
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Tekst jest dostępny => dziennikustaw.gov.pl
Zawiera rozdziały:
1- Przepisy ogólne,
2 - Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
3 - Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna,
4 - Postępowanie z osobami uzależnionymi,
5 - Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
- Art. 33d dotyczy konopi jako surowca farmaceutycznego,
- Art. 41. dotyczy aptek,
6 - Uprawa maku i konopi,
6a - Kara pieniężna,
7 - Przepisy karne,
8 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
oraz załączniki zawierające wykazy środków odurzających I-N, II-N, III-N, IV-N i substancji psychotropowych I-P, II-P, III-P, IV-P.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.