ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Erdomed zawiesina - OTC od 1 lipca 2018r
2018-05-31

W załączniku:
Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Erdomed proszek do przygotowania zawiesiny z Rp na OTC oraz nazwę na Erdomed Muko.
Decyzja wchodzi w życie 1 lipca 2018r.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.