ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Konkursy na funkcję Kierownika - ZMIANY
2018-06-04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dniu 04.06.2018 r. Dziekan Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego UM w Katowicach wprowadził zmiany w treści wcześniej opublikowanych ogłoszeń konkursowych na funkcję
kierownika w Zakładzie Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii
Molekularnej, w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biologii
Molekularnej oraz w Katedrze Biologii Molekularnej.
[ES]
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.