ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami
2018-07-18

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam komunikat dotyczący obowiązku złożenia przez apteki wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami

z poważaniem
mgr farm. Magdalena Baścik
/Prezes BOIA/
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.