ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych
2018-10-28

Dziennik Ustaw z 19.10.2018r poz. 2008:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
Fragmenty:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”;
2) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego;
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
4) wzór zapotrzebowania;
5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.
§ 2. 1. Realizacja zapotrzebowania obejmuje:
(…)
2) sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, (…)czy zapotrzebowanie wystawił podmiot wykonujący działalność leczniczą;
3) ocenę autentyczności zapotrzebowania;
(…)
2. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.
W § 4. jest mowa o zasadach wykonywania leków recepturowych.
§ 5. - zasady wydawania leków z apteki oraz dzielenia opakowań.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.