ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Dicuno tabl.25mg - OTC od 01.11.2018r
2018-11-01

Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Dicuno tabletki 25mg z Rp na OTC
od 01.11.2018r
=> www.nia.org.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.