ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowe kursy szkoleniowy - e-dukacja
2018-11-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe oraz kurs:
– „Znaczenie szczepów Lactobacillus oraz ich metabolitów w postępowaniu przy atopowym zapaleniu skóry i przy alergii pokarmowej”.
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem jest zaliczenia udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
- „Postępy w zakresie leku roślinnego, wybrane zagadnienia” obejmujący tematykę : Surowce stosowane w schorzeniach układu oddechowego; Leki roślinne - znaczenie w terapii, interakcje z innymi lekami, perspektywy rozwoju; Fitoterapia w świetle regulacji europejskiej i Polski.
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.