ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Sympozjum szkoleniowe- e-farmacja.net
2018-12-28

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „Funkcje farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece medycznej nad pacjentem z chorobą nowotworową”.
Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej. Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt miękkich.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
[ES]

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.