ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Weryfikacja autentyczności leków serializowanych od 09.02.2019r
2019-01-06

Na stronie NIA szczegóły dotyczące weryfikacji autentyczności leków serializowanych od 09.02.2019r - "obowiązkiem hurtowników i osób upoważnionych lub uprawnionych do dostarczania pacjentom produktów leczniczych, w tym aptekarzy [dalej łącznie zwanymi „Użytkownikami Końcowymi”] będzie weryfikacja autentyczności produktu leczniczego w Systemie Baz.
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161, Europejski System Baz, w tym System Krajowy będzie działał od dnia 9 lutego 2019 roku. Z tym dniem po stronie Użytkowników Końcowych powstanie obowiązek korzystania z Systemu Baz w celu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych."
W piśmie są omówione zasady uzyskania certyfikatu koniecznego do korzystania z w/w Systemu Baz.
www.nia.org.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.