ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Skrócony termin ważności dopuszczenia do obrotu grudzień 2018r
2019-01-21

W załączniku:
decyzje Prezesa URPL o skróceniu terminów ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydane w grudniu 2018r.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.