ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
2019-02-08

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
=> www.gov.pl
Fragment:
"z uwagi na zmianę symboliki kodowej z EAN-13 na GS1 DataMatrix Ministerstwo Zdrowia informuje, że dotychczasowe 13-cyfrowe kody EAN oraz 14-cyfrowe kody GTIN, powstałe przez uzupełnienie z przodu nieznaczącym „0” (zerem) dotychczasowego kodu, są równoważne."
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.