ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


08.02.2008r
Techn.Farm.staż rozporz.2002 i 2005
W załącznikach zamieszczamy dwa rozporządzenia dotyczące stażu technika farmaceutycznego w aptece - pierwsze z 17.07.2002r oraz drugie
z 22.06.2005r wprowadzające zmiany do pierwszego rozporządzenia.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.