ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


01.01.2014r.
Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły zebrać w obowiązującym okresie edukacyjnym wymaganej ilości punktów, mogą wystąpić z wnioskiem o przdłużenie tego okresu - maksymalnie o 24 miesiące.
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Izby, wysłać pocztą lub przesłać mailem dane teleadresowe Izby są w dziale "KONTAKT i WAŻNE ADRESY".
Wzór wniosku w załączniku.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.