ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


24-05-2017
Wniosek na kierownika ISTNIEJĄCEJ apteki
Magister farmacji ubiegający się o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia istniejącej apteki w związku ze zmianą na stanowisku kierownika funkcjonującej apteki nie starającej się o nowe zezwolenie powinien złożyć komplet dokumentów w siedzibie Izby w terminie: 3 dni przed posiedzeniem Rady.

Należy złożyć:
1. wniosek o rękojmie na kierownika,
2. ksero dyplomu (oryginał do wglądu),
3. ksero prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
4. załączniki od nr 1 - 5
5. ksero świadectw pracy,
6. załącznik nr 6 w przypadku braku posiadania świadectwa pracy z
ostatniego miejsca pracy.

W załączniku stosowne dokumenty do wypełnienia.

(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.