ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2015-01-02
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
Magister farmacji, który zaprzestaje pracy zawodowej i nie zamierza wykonywać zawodu farmaceuty w aptece może złożyć wniosek o zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu.
W załączniku zamieszczamy wzór formularza do wypełnienia.
(BW)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.